+381 (0)21 63 39 812

Zablude i istine o alkoholu

Zablude i istine o alkoholu

1.     Alkohol nije droga i bolje je konzumirati alkohol nego ilegalne droge. Alkohol je psihoaktivna supstanca. To što je legalan ne znači da je manje štetan od ilegalnih droga. Zavisnost od alkohola jedan je od najvećih zdravstvenih problema u svetu, a šteta koju zavisnici od alkohola i oni koji povremeno prekomerno piju čine društvu, uzima sve veće razmere.

Neurobiologija bolesti zavisnosti - II

Neurobiologija bolesti zavisnosti - II

Različite psihoaktivne supstance na razičite načine dovode do oslobađanja dopamina - amfetamini direktno stimulišu oslobađanje dopamina, kokain blokira njegovo preuzimanje u presinaptičkoj ćeliji, a opijati deluju na nivou ćelijskih receptora. Bez obzira na različite mehanizme kojima stimulišu oslobađanje dopamina, rezultat je isti - postizanje osećaja zadovoljstva koje se po intenzitetu ne može meriti sa onim koje izazivaju prirodni stimulansi.

Neurobiologija bolesti zavisnosti - I

Neurobiologija bolesti zavisnosti - I

 

Kakva je to magija koja se dešava u organizmu zavisnika? Zavisnost je bolest mozga i bihejvioralnu komponentu (ponašanje zavisnika) diktiraju procesi u mozgu.

Početkom XX veka naučnici su proučavali ljudski mozak i pokušavali da odgonetnu koji delovi mozga kontrolišu određene aktivnosti, tj. gde se nalaze centri za vid, sluh, motoriku, ravnotežu...

Alkoholizam u porodici

Alkoholizam u porodici

Alkoholizam nije samo bolest pojedinca već i porodice. Ova bolest zavisnosti oblikuje odnose među članovima porodice pa bi samim tim trebalo da se leči u okviru porodice. Stručnjaci smatraju da alkoholizam ostavlja najteže posledice i na porodicu alkoholičara. Ono što prvo biva narušeno u porodičnim odnosima kad je alkoholizam u pitanju, jeste komunikacija među članovima porodice.

Zavisnost od alkohola

Zavisnost od alkohola (upotreba, zloupotreba, zavisnost)

O upotrebi alkohola govorimo kada neko konzumira alkoholno piće kao sredstvo protiv žeđi ili sredstvo za uživanje u količini koja ne predstavlja opasnost ni za njega, a ni za njegovu okolinu. To je ustvari umereno, ili društveno prihvaćeno pijenje.

Šta je bolest zavisnosti?

Šta je bolest zavisnosti?

Najnovija naučna istraživanja su unapredila naše viđenje bolesti zavisnosti. Zavisnost se sada prepoznaje kao hronična recidivantna bolest mozga koja se ispoljava kroz različita kompulsivna ponašanja. Ovo novo viđenje je unapredilo našu moć prevencije i lečenja bolesti zavisnosti.

Subscribe to Blog