+381 (0)21 63 39 812

Kockarsko ponašanje

Kockarsko ponašanje

Svega 1% populacije spada u kategoriju tzv. patoloških kockara, ali oni koji su se sa tim susreli svakako znaju da je patološko kockanje ozbiljna bolest zavisnosti.

Telesne posledice alkoholizma

Telesne posledice alkoholizma

Alkohol narušava fizičko zdravlje osobe, u manjoj ili većoj meri, zavisno od samog načina pijenja (dužine, vrste pića i količine), opšteg stanja organizma, naslednih osobina i sklonosti osobe ka pojedinim oboljenjima.

Što se tiče spoljašnjosti neki alkoholičari deluju neuredno, sa podbulošću lica, crvenilom i kapilarnim crtežima, zakrvavljenim očima. S druge strane, i one preterano uredne osobe, upadljivo uredne, zapravo mogu biti alkoholičari.

Kokainska zavisnost

Kokainska zavisnost

Kokain je droga koja spada u grupu stimulansa centralnog nervnog sistema. Kokain svoje dejstvo ispoljava tako što utiče na dopamin u mozgu, tačnije povećava njegovu koncentraciju. Kako je dopamin prirodna supstanca koja je ,,glavna i odgovorna“ za osećaj zadovoljstva i emocije, njegova prekomerna koncentracija u mozgu deluje izuzetno stimulativno, ali i oštećuje deo mozga poznat kao centar za zadovoljstvo.

DMT

DMT

DMT (Dimetiltriptamin) je halucinogena droga koja se prirodno javlja u mnogim biljkama i životinjama. Takođe se naziva i "duhovni molekul" zbog intenzivnog psihodeličkog iskustva. Iako manje poznat od drugih halucinogenih droga kao što su LSD ili „pečurke“, DMT proizvodi kratke, ali intenzivne vidne i slušne halucinacije.

Posledice
 
Glavni efekat DMT-a je psihološki, sa intenzivnim vizuelnim i auditornim halucinacijama, euforijom i izmenjenim osećajem prostora, tela i vremena.

Neželjena dejstva DMT-a su:

Dužina zadržavanja pojedinih droga u organizmu

Dužina zadržavanja pojedinih droga u organizmu

Koliko dugo će se neka droga moći detektovati u urinu zavisi od vrste droge, učestalosti njene upotrebe i opšteg zdravstvenog stanja pojedinca.

Prosek zadržavanja droga u organizmu:

Heroin         2-5 dana
Metadon      2-10 dana
Marihuana   4-15 dana, kod dugotrajne upotrebe većih količina i do 30 dana
Amfetamin   2-4 dana
Metamfetamin   2-5 dana
Ecstasy     2-6 dana
Kokain    2-4 dana
LSD        1-3 dana

INFORMISANOST I STAVOVI RODITELJA O ZLOUPOTREBI DROGA 2017.

Informisanost i stavovi roditelja o zloupotrebi droga 2017.

Istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti «Vita» iz Novog Sada tokom juna 2017. godine na uzorku od 307 roditelja srednjoškolaca u Novom Sadu, pokazalo je da  roditelji postaju svesniji ovog rizika odrastanja svoje dece, ali ujedno i potrebu za dodatnim osnaživanjem i boljim nivoom informisanosti roditelja kao preduslovom da se adekvatno odgovori na izazove.

PATOLOŠKO KOCKANJE

Patološko kockanje – spada u kategoriju tzv. nehemijskih oblika zavisnosti i podrazumeva stanje u kojem osoba ne može da kontroliše svoje impulse, ne može da se odupre želji, žudnji za kockanjem i pored značajnih zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih i socijalnih posledica.

Internet zavisnost – razlog za zabrinutost ili ne?

Internet zavisnost – razlog za zabrinutost ili ne?

Oblast komunikacija znatno je promenjena pojavom interneta i uprkos njegovim brojnim mogućnostima i prednostima koje su u skladu sa potrebama savremenog čoveka, mnogi stručnjaci razmišljaju i u kontekstu mogućih negativnih pojava koje je on sa sobom doneo, kao i načina na koje je te posledice moguće ublažiti.

Program sistemske grupne porodične terapije (prvi deo)

Program sistemske grupne porodične terapije (prvi deo)

 

Terapijski program zasnovan je na SISTEMSKOM PRISTUPU BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Zavisnost je sistemski proces, koji se odvija kroz sinhronizovane patološke interakcije bioloških i psiholoških karakteristika pojedinca i socijalnih elemenata u okruženju pojedinca, dakle ne samo u pojedincu.

Ishod tog procesa su:

Subscribe to Blog