+381 (0)21 63 39 812

Informisanost i stavovi roditelja o narkomaniji (komparativno istraživanje roditelja školske dece uzrasta od 12 do 19 godina u Srbiji, Crnoj Gori i BiH)

Informisanost i stavovi roditelja o narkomaniji (komparativno istraživanje roditelja školske dece uzrasta od 12 do 19 godina u Srbiji, Crnoj Gori i BiH)

Komparativno istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o narkomaniji, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti «Vita» iz Novog Sada tokom oktobra i novembra 2010.

Mladi piju da zaborave

Alkoholizam kod mladih sve učestaliji u mnogim evropskim zemljama, a pažnja javnosti uglavnom je usmerena samo na vidljive negativne posledice. Bez obzira na sve zabrane, mladi pronalaze način da dođu do žestokih pića, ne razmišljajući baš nimalo o posledicama koje alkohol ostavlja. Da je opijanje osamnaestogodišnjaka i nešto starijih tinejdžera problem većine zemalja, pokazuje i istraživanje nedavno sprovedeno u Španiji.

Postajemo nacija alkoholičara

PIĆE I KOCKA U SRBIJI… STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV ALKOHOLIZMA
Postajemo nacija alkoholičara
Više od 40 odsto mlađih od 16 godina u Srbiji se jednom ili više puta napilo, čak 90 odsto njih je probalo alkohol, a svaki peti se opija često tokom godine, pokazuju rezultati istraživanja koji su izneti na međunarodnom sastanku zdravstvenih radnika o patološkom kockanju i alkoholizmu u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Vita“

Alkoholizam

Alkoholizam

Prema istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije, alkoholizam se nalazi na trećem mestu među bolestima savremenog sveta, odmah iza srčanih i malignih bolesti. Od zloupotrebe alkohola u svetu godišnje umre četiri odsto ljudi, gotovo isto kao i od kancera (4,5 odsto), ili od visokog krvnog pritiska (4,8 odsto). Alkoholizam, tj. posledice alkoholizma u Evropi godišnje odnesu oko 55.000 žrtava.

Alkoholizam i mladi – istraživanja

Više od 40 odsto mlađih od 16 godina u Srbiji se jednom ili više puta napilo, čak 90 odsto njih je probalo alkohol, a svaki peti se opija često tokom godine, pokazuju rezultati istraživanja koji su izneti na međunarodnom sastanku zdravstvenih radnika o patološkom kockanju i alkoholizmu u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Vita”.

Kako je objasnio jedan od predavača, poznati alkoholog dr Petar Nastasić, mladi od 16 do 22 godine predstavljaju „najveći inkubator” za alkoholizam.

Zavisnost od igrica i interneta

„Navučeni“ na igrice traže spas

Alarmantno – Psihijatri upozoravaju da je kod zavisnosti od igrica najopasnije to što ove osobe mogu godinama da budu nesvesne da imaju problem. U međuvremenu zapostave obaveze, ne viđaju prijatelje i gube dodir sa realnošću

Subscribe to Blog