+381 (0)21 63 39 812

Usluge Bolnice Vita

Bolnica nudi različite nivoe lečenja i druge specijalizovane usluge za pacijente sa problemima narkomanije, zloupotrebe lekova, alkoholizma i patološkog kockanja, kao i efikasne metode za one koji žele da se odviknu od pušenja.

Vrste usluga koje pružamo našim korisnicima su:

NARKOMANIJA

 • Bezbolna detoksikacija organizma - u uslovima intezivne nege, dnevne bolnice ili ambulante
 • Produženi bolnički boravak- stabilizacija u kontrolisanim terapijskim uslovima
 • Grupna i individualna psihoterapijska podrška
 • Ambulantni pregledi i konsultacije
 • Antagonist opijata (Nalorex) sa produženim dejstvom
 • Buprenorfin (Subotex) program održavanja stabilnog stanja
 • Porodična terapija
 • Dijagnostika zavisnosti
 • Urinsko testiranja na prisustvo PAS
 • Besplatno savetovanje i konsultacije


ALKOHOLIZAM

 • Detoksikacija organizma i psihofizička stabilizacija u kontrolisanim stacionarnim uslovima
 • Grupna i individualna psihoterapijska podrška
 • Ambulantni tretman i konsultacije
 • Blokator alkohola (Esperal) sa produženim dejstvom
 • Campral program
 • Porodična terapija
 • Dijagnostika zavisnosti
 • Testiranje na prisustvo alkohola
 • Besplatno savetovanje i konsultacije


PATOLOŠKO KOCKANJE

 • Stabilizacija pacijenta kroz intezivan psihoterapijski rad u uslovima stacionara ili dnevne bolnice
 • Porodična terapija, učešće saradnika u lečenju
 • Individualni i grupni terapijski rad
 • Dijagnostika zavisnosti
 • Besplatno savetovanje i konsultacije


ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

 • Petodnevni intezivan program odvikavanja od pušenja
 • Savetovalište
 • Ambulantni tretman i konsultacije