+381 (0)21 63 39 812

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Preporučeni programi lečenja:

PATOLOŠKO KOCKANJE

Faza I lečenjadnevna bolnica-porodična terapija
Trajanje ove faze lečenja je 4-6 nedelja u zavisnosti od napredovanja i postignutih rezultata pacijenta.
Ovaj deo terapije podrazumeva prethodno uspostavljenu apstinenciju od kocke i zajednički svakodnevni dolazak pacijenta i saradnika u lečenju u bolnicu (ponedeljak-petak) ili min. 3 puta nedeljno sa ciljem održavanja stabilnog stanja pacijenta, rešavanja porodičnih problema proisteklih iz patološkog kockanja, kao i osnaživanja pacijenta i članova porodice za dalji nastavak borbe u cilju rešavanja problema.

alternativa:
Bolnicko lečenje- za određeni broj pacijenata koji imaju izraženije simptome bolesti (žudnja, nemogućnost uspostavljanja apstinencije u ambulantnim uslovima, nedostatak kontrole porodice,…), ili su udaljeni mestom stanovanja od bolnice, za preporuku je da se prethodno lečenje započne u stacionarnim uslovima, pa nastavi sa dnevnom bolnicom-porodičnom terapijom.
Trajanje 14- 21 dan

Faza II lečenja- produžena grupna ili individualna terapija
Trajanje ove faze lečenja zavisi od postignutih rezultata pacijenta, i postoje značajne individualne razlike. „Uslovni“ vremenski okvir je godinu dana.
Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na grupne/individualne terapijske razgovore sa saradnikom u lečenju 1 put nedeljno (posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana,…), sa ciljem prevencije recidiva, rešavanja preostalih posledica problema patološkog kockanja i promene životnog stila pacijenta.

alternativa:
Individualni psihoterapijski program