+381 (0)21 63 39 812

Dužina zadržavanja pojedinih droga u organizmu

Dužina zadržavanja pojedinih droga u organizmu

Koliko dugo će se neka droga moći detektovati u urinu zavisi od vrste droge, učestalosti njene upotrebe i opšteg zdravstvenog stanja pojedinca.

Prosek zadržavanja droga u organizmu:

Heroin         2-5 dana
Metadon      2-10 dana
Marihuana   4-15 dana, kod dugotrajne upotrebe većih količina i do 30 dana
Amfetamin   2-4 dana
Metamfetamin   2-5 dana
Ecstasy     2-6 dana
Kokain    2-4 dana
LSD        1-3 dana

Program sistemske grupne porodične terapije (prvi deo)

Program sistemske grupne porodične terapije (prvi deo)

 

Terapijski program zasnovan je na SISTEMSKOM PRISTUPU BOLESTIMA ZAVISNOSTI

Zavisnost je sistemski proces, koji se odvija kroz sinhronizovane patološke interakcije bioloških i psiholoških karakteristika pojedinca i socijalnih elemenata u okruženju pojedinca, dakle ne samo u pojedincu.

Ishod tog procesa su:

Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti (prvi deo)

Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti (prvi deo)

 

1. Zavisnost je složena, ali izlečiva bolest koja utiče na mozak i ponašanje osobe. Droge menjaju strukturu i funkciju mozga, što dovodi do promena koje opstaju dugo nakon prestanka zloupotrebe droga. Ovo može objasniti zašto su zavisnici u riziku za recidiva čak i nakon dužeg perioda apstinencije i pored saznanja o potencijalno razornim posledicama droga.

 

Narkomanija – bolest koja razara porodicu

Narkomanija – bolest koja razara porodicu

Porodice narkomana često prolaze kroz psiho-fizički pakao. Nije strano da se u porodicama čiji su članovi zavisnici od droge često jave i agresivna ponašanja, zlostavljanja, krađe, pa čak i tragičan ishod. Zavisnik u svojoj bolesti mnoge stvari vidi na pogrešan, iskrivljen način, mnoge emocije su prenaglašene ili potpuno nepostojeće tako da su posledice koje ponašanje jednog narkomana ostavljaju na porodicu nastale kao rezultat zavisničkog ponašanja i bolesti.

Neurobiologija bolesti zavisnosti - II

Neurobiologija bolesti zavisnosti - II

Različite psihoaktivne supstance na razičite načine dovode do oslobađanja dopamina - amfetamini direktno stimulišu oslobađanje dopamina, kokain blokira njegovo preuzimanje u presinaptičkoj ćeliji, a opijati deluju na nivou ćelijskih receptora. Bez obzira na različite mehanizme kojima stimulišu oslobađanje dopamina, rezultat je isti - postizanje osećaja zadovoljstva koje se po intenzitetu ne može meriti sa onim koje izazivaju prirodni stimulansi.

Neurobiologija bolesti zavisnosti - I

Neurobiologija bolesti zavisnosti - I

 

Kakva je to magija koja se dešava u organizmu zavisnika? Zavisnost je bolest mozga i bihejvioralnu komponentu (ponašanje zavisnika) diktiraju procesi u mozgu.

Početkom XX veka naučnici su proučavali ljudski mozak i pokušavali da odgonetnu koji delovi mozga kontrolišu određene aktivnosti, tj. gde se nalaze centri za vid, sluh, motoriku, ravnotežu...

Subscribe to Narkomanija