+381 (0)21 63 39 812

Nalorex blokator

Nalorex (blokator) je jedan od medikamenata koji se u kliničkoj praksi najčešće koristi u lečenju zavisnosti od opijata (heroin, metadon, trodoni,…), kao lek podrške u cilju prevencije recidiva. Važno je napomenuti da se sa primenom Nalorexa može krenuti tek nakon uspostavljene apstinencije, t.j detoksikacije organizma. U suprotnom, ukoliko su opijati još uvek prisutni u organizmu dešava se burna reakcija organizma slična snažnim simptomima apstinencijalne krize. Zbog toga je za preporuku uvek prethodno uraditi urinski test na opijate kao proveru da li se može krenuti sa primenom Nalorexa.

Nalorex (blokator) se u kliničkoj praksi najčešće koristi u obliku tableta (ili kapsula) sa efektom 24 h, zatim injekcije (trajanje efekta 4 nedelje) i implanta, koji se potkožno hiruškom intervencijom ugrađuje sa efektom trajanja najčešće 3,6 ili 12 meseci.

Dejstvo Nalorexa ili blokatora kako se najčešće kolokvijalno zove je usmereno na opijatne receptore u mozgu za koje se on vezuje i „blokira ih“. Na taj način je sprečen „kontakt“ opijata (ukoliko bi se uneli u organizam) sa receptorima u mozgu što samim tim onemogućava i njihov hemijski efekat (kojeg korisnik opijata očekuje i koji ga „motiviše“ da ih konzumira). Drugi deo efekta Nalorexa u kontaktu sa opijatima je provociranje snažnih simptoma sličnih apstinencijalnoj krizi. Samo to saznanje pacijenta da neće „dobiti“ željeni hemijski efekat droge, već isprovocirane i snažne simptome krize u većini slučajeva je dovoljan razlog da se droga ne uzme.

Međutim, treba znati da Nalorex nije „čarobni štapić“ ili lek koji leči bolest zavisnosti, već da je korisno pomoćno sredstvo koje pacijentu može „kupiti“ neko vreme bez droge. To vreme bez droge (apstinenciju) trebalo bi iskoristiti da se krene sa suštinskim rešavanjem problema zavisnosti, što podrazumeva mnogo više od uspostavljene apstinencije i „stavljene“ blokade. Upravo tu najčešće greše roditelji (a i pacijenti), misleći da su „blokadom“ rešili sve probleme. Osim toga, Nalorex ne blokira hemijski efekat amfetamina, extazija, marihuane, kokaina, alkohola i dr. psihoaktivnih supstanci, tako da vrlo često dolazi do zamene jedne droge drugom, a da roditelji ostanu u zabludi da dete ne može da uzme drogu jer ima „blokadu“.

Upotreba Nalorexa je najefikasnija ukoliko je pacijent uključen u organizovani program lečenja, koji pored blokatora uključuje i druge lekove podrške, redovne lekarske kontrole, kontinuiranu psihoterapijsku podršku, aktivno učešće porodice i duži vremenski period. Sve to bi trebalo da rezultira promenom načina života pacijenta koja je ključna reč u konačnom rešavanju problema zavisnosti.

Kategorija