+381 (0)21 63 39 812

Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti (drugi deo)

 

8. Lečenje pojedinačnog pacijenta potrebno je kontinuirano evaluirati i, ako je neophodno, s vremena na vreme modifikovati, kako bi bilo u skladu sa promenljivim potrebama samog pacijenta. Pacijentu mogu biti potrebne različite kombinacije usluga i elemenata tretmana tokom lečenja i oporavka. Pored savetovanja ili psihoterapije, pacijentu mogu biti neophodni lekovi, medicinske usluge, porodična terapija, uputstva za roditelje, profesionalna rehabilitaciju i / ili socijalne i pravne usluge. Za mnoge pacijente, pristup kontinuirane podrške daje najbolje rezultate, dok intenzitet tretman treba da varira u skladu sa promenljivim potrebama same osobe.

9. Mnogi zavisnici imaju i druge mentalne poremećaje. Zloupotreba droga i zavisnost su često upareni sa drugim mentalnim oboljenjima, zbog čega je važno uporedo raditi i na otklanjanju ili ublažavanju i jednih i drugih problema. Nekada je u toku lečenja potrebno uključiti i medikamentoznu terapiju koja pokriva i problem zavisnosti i problem drugih mentalnih poremećaja.

10. Proces detoksikacije je samo prva faza lečenja bolesti zavisnosti i sama po sebi nije dovoljna da otkloni posledice dugoročne zloupotrebe droga. Iako detoksikacija sigurno može ublažiti akutne fizičke simptome apstinencijalne krize i, za neke pacijente, otvoriti put za efikasno dugoročno lečenje bolesti zavisnosti, sama po sebi je retko dovoljna da pomogne zavisnicima u postizanju dugoročne apstinencije. Zbog toga bi pacijente trebalo ohrabriti da nastave lečenje sa fazama lečenja koje slede nakon detoksikacije. Rad na motivisanju pacijenta i njegove porodice za lečenje već tokom detoksikacije, može da ima veliki uticaj na uspešnom prolaženju pacijenta kroz sve faze lečenja.

11. Lečenje ne mora nužno da bude dobrovoljno da bi bilo i efikasno. Metode sankcionisanja ili dobijanja beneficije od strane porodice, sticanje uslova za zapošljavanje, i / ili uključivanje sudskih mera, može značajno povećati broj pacijenata koji započinju lečenje, koji ostaju u lečenju, i na kraju broj uspešno izlečenih pacijenata.

12. Zloupotreba droga i alkohola tokom lečenja se mora kontinuirano pratiti, jer se recidivi tokom lečenja mogu pojaviti. Pacijenti znaju da se njihova zloupotreba droga onemogućava tokom lečenja i to saznanje im može predstavljati snažan podsticaj i pomoći im da odole iskušenju da zloupotrebe drogu. Ovo praćenje je takođe i rani pokazatelj povratka zloupotrebe droga, signalizira moguću potrebu da se prilagodi plan lečenja pojedinca kako bi se bolje izašlo u susret njegovim potrebama.

13. Programi lečenja treba da obuhvate testiranje pacijenata na prisustvo HIV / AIDS-a, hepatitisa B i C i drugih zaraznih bolesti, pružanje saveta za smanjenja rizika od zaraze, a treba i da omoguće upućivanje pacijenata na lečenje zaraznih bolesti, ako je potrebno. Tipično je da se lečenje zavisnosti bavi nekim od ponašanja zavisnika koje dovode u rizik od zaraznih bolesti. Savetovanje koje je usmereno na smanjenje rizika od zaraznih bolesti može da pomogne pacijentima da dodatno smanje ili izbegnu ponašanje koje je povezano sa uzimanjem droga i drugim rizičnim ponašanjem. Savetovanje takođe može pomoći onima koji su već zaraženi da upravljaju svojom bolešču. Osim toga, učestvovanje u lečenje bolesti zavisnosti može povećati odgovornost pacijenta i prema lečenju postojećih zaraznih bolesti.

Kategorija