+381 (0)21 63 39 812

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Preporučeni programi lečenja:

ZAVISNOST OD INTERNETA

Faza I lečenjadnevna bolnica-porodična terapija
Trajanje ove faze lečenja je 4-6 nedelja u zavisnosti od napredovanja i postignutih rezultata pacijenta.
Ovaj deo terapije podrazumeva zajednički svakodnevni dolazak pacijenta i saradnika u bolnicu (ponedeljak-petak) ili min. 3 puta nedeljno sa ciljem održavanja stabilnog stanja pacijenta, rešavanja porodičnih problema, kao i osnaživanja pacijenta i članova porodice za učvršćivanje neophodnih promena u svakodnevnom funkcionisanju.

alternativa:
Bolnički terapijski program- za određeni broj pacijenata zbog nedostaka lične kontrole ili kontrole porodice ili zbog udaljenosti mesta stanovanja od bolnice za preporuku je da se prethodno terapijski program započne u stacionarnim uslovima, pa nastavi sa grupnom ili individualnom terapijom
Trajanje 14- 21 dan

Faza II lečenja - produžena grupna ili individualna terapija
Trajanje ove faze lečenja zavisi od postignutih rezultata, i postoje značajne individualne razlike. „Uslovni“ vremenski okvir je 6 meseci.
Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na grupne/individualne terapijske razgovore sa saradnikom 1 put nedeljno (posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana,…), sa ciljem stabilizacije nastalih promena i rešavanja preostalih posledica.

alternativa:
Individualni psihoterapijski program