+381 (0)21 63 39 812

Dostupnost droge u regionu i informisanost i stavovi mladih (komparativno istraživanje u Srbiji, BiH i Crnoj Gori na uzorku mladih od 15 do 30 godina)

Dostupnost droge u regionu i informisanost i stavovi mladih (komparativno istraživanje u Srbiji, BiH i Crnoj Gori na uzorku mladih od 15 do 30 godina)

- Većina mladih u regionu je u riziku da pod uticajem svog neposrednog okruženja proba drogu.

Subscribe to narkomanija droga zavisnost